Güneş Enerjisi Sistem Fiyatları

  • Yazar:   Admin
  • 26 Nis 2020

 

Ülkemizde son 5 yılda yatırım amacı ile kaynak gösterilen ve hızla büyüyen Güneş Enerji Sistemleri, Finansman modellerinin gelişmesi ile yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiştir.

Sistem maliyetinin %45 ine tekabül eden panel fiyatlarındaki azalma ve yatırıma olan talebin artması maliyetlerin düşmesine etken olmuştur. Yine buna karşılık gelen diğer bir kaç faktör ise  yıllar geçtikçe gelişen teknoloji ile birlikte Ülkemizde sistem hakkındaki bilgi kirliliğinin ortadan kalkması, maliyetlere azalan bir yönde katkı sağlamıştır.

Arazi uygulamalarında yaklaşık 1.200.000 $/MWp yatırım maliyeti olan sistemler, çatı üzeri kurulumlarda ise 900.000$/MWp seviyelerinde dir. Arada ki bu farlılık, arazi uygulamalarında ki tarla maliyetleri, proje geliştirme masrafları, imar planı masrafları, alt taşıyıcı sistemin çatıya oranla yüksek maliyette olması ve çatı sistemlerinde Orta Gerilim grubunun maliyetinin, mevcut olması durumunda, yatırım dışı kalması gibi etkenlerdir.

Ancak farkında olunması gereken diğer bir konu ise yatırımın büyüklüğü ile orantılı olan değişkenlerin bulunmasıdır. Yani özetle güç yükseldikçe birim maliyet azalmakta, tam tersi olması durumunda ise artmaktadır.

Yatırım maliyetinizi değiştiren diğer bir etken ise çatınızın statik yapısının m² de 20 kg lık bir ağırlığı taşıyıp taşımadığı ile orantılıdır. Eğer mevcut yapınızın bu orandaki bir ağırlığı taşıyamaz ise çatı tadilatı gerekeceğinden ekstra bir maliyet oluşturacaktır. Bu yüzden sistem tasarımı yapılırken iyi mühendislik hizmeti alınması gerekli.

10kWp altı çatı ve cephe uygulamalı sistemlerde maliyet analizi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ihtiyacınızı mevcut çatınız karşılayabiliyor mu? Günümüz koşullarında 10kWp lik bir sistemin maliyeti yaklaşık 10.000$ civarlarında dır.Yorum

Aylık Ortalama Elektrik Faturanız ?

Bize mesaj gönderin
DRK Solar ayrıldı.